Simon Marmion - Retabel aus Saint Omer - wgue
Simon Marmion: Omer-Retabel, Feld 7. Totentanz [1459, Gemäldegalerie Berlin]

Simon Marmion: Omer-Retabel, Feld 7. Totentanz [1459, Gemäldegalerie Berlin]

GemäldegalerieMarmion Retabel032SimonMarmionOmerRetabelFeldTotentanzGemaeldegalerieBerlin