Simon Marmion - Retabel aus Saint Omer - wgue
Simon Marmion: Omer-Retabel, Feld 5. Torhaus [1459, Gemäldegalerie Berlin]

Simon Marmion: Omer-Retabel, Feld 5. Torhaus [1459, Gemäldegalerie Berlin]

GemäldegalerieMarmion Retabel022SimonMarmionOmerRetabelFeldTorhausGemaeldegalerieBerlin