Simon Marmion - Retabel aus Saint Omer - wgue
Simon Marmion: Omer-Retabel, Feld 4. Empfang durch Hl. Omer während Pilgerschaft [1459, Gemäldegalerie Berlin]

Simon Marmion: Omer-Retabel, Feld 4. Empfang durch Hl. Omer während Pilgerschaft [1459, Gemäldegalerie Berlin]

GemäldegalerieMarmion Retabel017SimonMarmionOmerRetabelFeldEmpfangdurchwaehrendPilgerschaftGemaeldegalerieBerlin