Chora-Kirche (Kariye Camii) - wgue
Istanbul, Chora-Kloster: Reise nach Bethlehem (27)

Istanbul, Chora-Kloster: Reise nach Bethlehem (27)

ChoraIstanbulKariye Camii049KlosterReisenachBethlehem