Hagia Sophia (Aya Sofia) - wgue
Istanbul, Hagia Sophia: nordwestl. Exedra aus Naos, Detail

Istanbul, Hagia Sophia: nordwestl. Exedra aus Naos, Detail

Aya SofiaHagia SophiaIstanbul051HagiaSophianordwestlExedraausNaosDetail